ნორმან გეიზლერი – ქრისტიანული ეთიკა [წიგნი]

ნორმან გეიზლერი. ქრისტიანული ეთიკა. თბ., 2003, 376გვ.

ქართული თარგმანი: ლუხუმ მაისურაძე
რედაქტორი: ლამარა გვარამაძე
Copyright: 1989 by Baker Books

 

სარჩევი

ნაწილი პირველი: ეთიკური პოზიციები

ეთიკური თემები ————————————————– გვ. 7-22.

ანტინომიანიზმი ————————————————— გვ. 23-40.

სიტუაციონიზმი —————————————————- გვ. 41-65.

გენერალიზმი ——————————————————– გვ. 66-85.

შეუზღუდავი აბსოლუტიზმი —————————— გვ. 86-109.

კონფლიქტური აბსოლუტიზმი ————————– გვ. 110-128.

კლასიკური აბსოლუტიზმი ——————————– გვ. 129-154.

 

ნაწილი მეორე: ეთიკური საკითხები

აბორტი ————————————————————— გვ. 157-181.

ევთანაზია ———————————————————- გვ. 182-201.

           (დასკანერებული თავი: https://drive.google.com/open?id=0BxMrrIQ6K8Gka2w1a3RCaU41RkU

ბიოსამედიცინო საკითხები —————————— გვ. 202-227.

სიკვდილით დასჯა ——————————————- გვ. 228-254.

         (დასკანერებული თავი: https://drive.google.com/open?id=0BxMrrIQ6K8GkeDUwS0tSR3hnZjg

ომი ———————————————————————- გვ. 255-284.

         (დასკანერებული თავი: https://drive.google.com/open?id=0BxMrrIQ6K8GkNXdOWXdDTVFRamM

სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა —————- გვ. 285-305.

             (დასკანერებული თავი: https://drive.google.com/open?id=0BxMrrIQ6K8GkdVZrajVyUHBFSGs

ჰომოსექსუალიზმი ——————————————– გვ. 306-330.

ქორწინება და გაყრა —————————————— გვ. 331-350.

            (დასკანერებული თავი: https://drive.google.com/open?id=0BxMrrIQ6K8GkWE9XM2dMVXIzZjg

ეკოლოგია ——————————————————— გვ. 351-372.

ლექსიკონი ——————————————————– გვ. 373-376.

One comment

  1. ნორმან გეიზლერი არის 100ზე მეტის წიგნის ავტორი და უძლიერესი ფილოსოფოსი. კარგი იქნება მის სხვა წიგნებსაც თუ გადათარგმნიან.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s